لینک های دسترسی

Breaking News

المپیک افغانستان: عاملین رویداد پکتیکا را پیگیری کنید


محمد اشرف غنی در شفاخانۀ شهید محمد داوود

ریاست ملی المپیک افغانستان، حملۀ انتحاری بر میدان والیبال را در ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا تقبیح کرده و آن را دور از تمام معیارات بشری خوانده است.

رامین سالک، مسؤول مطبوعاتی ریاست ملی المپیک افغانستان به صدای امریکا گفت "ناامنی های اخیر در کل و به ویژه هدف قرار گرفتن ورزشکاران در چند ماه پسین در نقاط مختلف افغانستان نگرانی ورزشکاران و نهاد های ورزشی را برانگیخته است."

آقای سالک در مصاحبه با نسرین محمود عزیزی گفت ریاست کمیتۀ ملی المپیک افغانستان افزون بر پیگیری شدید این موضوع از حکومت می خواهد تا عاملین و طراحان حملۀ انتحاری بر ولسوالی یحیی خیل را شناسایی و بازداشت نمایند.

در حملۀ انتحاری روز یکشنبه در جریان یک رقابت والیبال میان سه ولسوالی ولایت پکتیکا، نزدیک به ۶۱ نفر که بیشتر آنان را جوانان و اطفالی تشکیل می دهد که برای مشاهده رقابت والیبال گرد هم آمده بودند کشته شده و بیش از هفتاد تن دیگر مجروح شدند.

افغانستان با بستر ناامنی که در سال های پسین داشته، میادین ورزشی اکثر امن بوده و افغان ها بدون کدام ترس و هراسی به عنوان یگانه سرگرمی سالم اجتماعی جهت تماشای رقابت های مختلف ورزشی در مرکز و ولایات گرد هم می آیند.

داکتر سیاووش، رئیس شفاخانۀ چهارصدبستر اردو روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در میان مجروحین که به آن شفاخانه آورده شده "حتا یک نظامی، کارمند دولت و یا بزرگ قومی وجود ندارد" و همۀ مجروحین اطفال و نوجوانانِ اند که برای مشاهدۀ رقابت والیبال به منطقه آمده بودند.

ریاست المپیک افغانستان از مقامات امنیتی خواست تا برای جلوگیری از تکرار همچو رویداد های دلخراش، در تامین امنیت اماکن ورزشی با برگزار کنندگان رقابت ها همکاری و توجه جدی به خرج دهند.

آقای سالک گفت که کمیتۀ ملی المپیک افغانستان پس از رویداد ولسوالی یحیی خیل برنامه دارد "طرحی را به وزارت داخلۀ افغانستان پیشنهاد کند که برگزار کنندگان رقابت ها برنامۀ خود را در سطح ولایت با والی و سایر مقامات در میان بگذارند تا پیش از راه اندازی رقابت ها امنیت میادین و نهاد های ورزشی تامین شود."

فدراسیون فوتبال افغانستان نیز حملۀ انتحاری ولسوالی یحیی خیل را تقیبح کرده و خواهان پیگیری رویداد شد.

سید علی کاظمی، سخنگو و مسؤول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که ورزش جای سیاست نبوده و از آن مکان ها به مثابۀ پیام دهندۀ صلح و امنیت استفاده می شود.

آقای کاظمی از مقامات دولتی خواست که حتی "از مکان های ورزشی به مقاصد سیاسی خود نیز استفاده نکنند و مخالفین نیز میادین ورزشی را هدف حملات دهشت افگنانۀ خود قرار ندهند."

پس از رویداد محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به شفاخانۀ چهارصدبستر رفته از مجروحین رویداد بازدید کردند.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت نیز یک روز پس از رویداد به ولسوالی یحیی خیل رفت و از قربانیان رویداد ملاقات کرد.

در یک ماه که گذشته چندتن از جوانان ورزشکار بخش رزمی در کابل به گونۀ مرموزی به قتل رسیدند اما تا هنوز هیچ تلاشی برای رد یابی عاملین آن قضایا صورت نگرفته است.

این در حالیست که هفتۀ پیش انفجار بم جاسازی شده در ایستگاه وسایط میدان بزکشی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، ۲۰ تن مجروح شد.

XS
SM
MD
LG