لینک های دسترسی

Breaking News

سفینه فضایی ناسا از نظام شمسی خارج شد


Fashion designer Oscar de la Renta and his wife, Annette, arrive for the State Dinner in honor of French president Jacques-Chirac, White House, Feb. 1, 1995.
Fashion designer Oscar de la Renta and his wife, Annette, arrive for the State Dinner in honor of French president Jacques-Chirac, White House, Feb. 1, 1995.
برای اولین بار یک سفینه فضایی ساخت انسان، نظام شمسی را ترک گفته وارد فضای سرد ستارگان شد.

ناسا یا ادارۀ فضایی ایالات متحده به روز پنجشنبه تائید کرد که سفینه کاوشگر " واییجر ۱" که در سال ۱۹۷۷به فضا پرتاب شده بود، اکنون ۳۶ سال پس در فاصلۀ ۱۹ میلیارد کیلومتری آفتاب موقعیت دارد و وارد مرز های نا معلوم و ناشناس شده است.

ناسا می افزاید که " واییجر" سال گذشته به این بخش فضا وارد شده بود اما مدارکی را به زمین فرستاده بود، این مدت را در بر گرفت.

دانشمندان ناسا این رویداد را یکی از دست های چشمگیر تکنالوژیکی در تاریخ علوم خواندند.
سفینه واییجر بخش از فضا را تحقیق خواهد کرد که در گذشته مورد کاوش قرار نگرفته است.

دانشمندان میگویند که اگر تمام فعالیت های این سفینه مطابق به پلان به پیش برود، واییجر جزئیات کشفیات خود را تا سال ۲۰۲۵ به زمین خواهد فرستاد و این زمانی است که مواد سوخت هسته یی این سفینه تمام خواهد شد.

سفینه های "واییجر۱ و ۲" هر دو در سال ۱۹۷۷زمین را به قصد فضا ترک کردند تا سیاره های مشتری و زحل را مورد کاوش قرار دهند.

سفینه "واییجر۲" به نیپتون و اورانوس سفر کرد و هنوز هم داخل نظامی شمسی است اما " واییجر۱" از سیاره پلوتو گذشته و در موقعیت فعلی اش قرار دارد.
XS
SM
MD
LG