لینک های دسترسی

Breaking News

وحید عمر: دستگیری ملا عمر تصدیق نشده است


وحید عمر: دستگیری ملا عمر تصدیق نشده است

آقاى عمر در یک نشست خبرى به خبر نگاران در مورد دستگیرى ملا عمر رهبر طالبان گفت، "خبر گرفتارى و توقیف ملا عمر هنوز تصدیق نشده است."

وحید عمر، سخنگوى رییس جمهور کرزى به روز سه شنبه طى کنفرانس خبرى در کابل گفت، حکومت شدیدا به آماده گیری کنفرانس کابل معطوف است و شخص رییس جمهور به کلیه امور آماده گى این کنفرانس نظارت میکند.

سخنگوى ریاست جمهورى علاوه کرد که این بار آمادگى حکومت براى تدویر کنفرانس بی سابقه میباشد. او گفت، رییس جمهور افغانستان کار هر سکتور را جدا جدا ارزیابى میکند.

نطاق آقاى کرزى در پاسخ این پرسش خبرنگاران که درین کنفرانس، حکومت افغانستان چه پروژه و برنامه را را به جامعه جهانى پیشکش خواهد کرد. او گفت:

''شعار هاى ما در کنفرانس کابل، احیاى حاکمیت مطلق ملى افغانستان است - در عرصه هاى مختلف، از جمله در عرصه نظامى که خواست تمام دنیا نیز چنین میباشد.''

آقاى عمر درین نشست خبرى به جواب سوالات خبر نگاران پرداخته در مورد دستگیرى ملا عمر رهبر طالبان گفت، "خبر گرفتارى و توقیف ملا عمر هنوز تصدیق نشده است. هرگاه صحت این خبر معلوم شد، آنگاه موقف حکومت را بیان خواهیم کرد. فعلا بر مبنى مفروضات نمیتوان چیزى گفت."

سخنگوى رییس جمهور راجع به اختلاف میان آقاى کرزى و حزب وحدت به رهبرى آقاى محقق – که در دوران انتخابات ریاست جمهورى با هم متحد بوده وعده هاى را در عرصه مشارکت در اقتدار و بازسازى براى قوم هزاره داشتند، ابراز داشت.

حکومت از جانب خود تلاشهایى را براى تامین مشارکت انجام داده است - اینکه دو وزیر پیشنهادى هزاره تبار نتواستند از ولسى جرگه راى اعتماد بدست بیاورند، تقصیر رییس جمهور نیست. اما باز هم رییس جمهور هر دو وزیر پیشنهادى را بحیث سرپرست همان وزارت تعیین کرده است. و قراراست گام هاى بعدى هم درین راستا برداشته شود.

آقاى عمر با تاکید گفت که رییس جمهور به هر قیمت که باشد مشارکت ملى مردم افغانستان را در نظام تامین میکند. نطاق آقاى کرزى که اظهارات روزهاى قبل داکتر سپنتا، مشاور امنیتى رییس جمهور، در مورد مراکز تربیتى و پایگاه هاى تروریستان در آنسوى خط دیورند را موقف همیشگی دولت افغانستان خوانده از آن پشتیبانى کرد. و در مورد فرستادن پرسونل امنیتى افغانستان به پاکستان ابراز داشت که:

این تقاضا و خواست مکرر مقامات پاکستانى بوده است. اما مقامات افغان تا حال هیچ فردى را براى آموزش و پرورش به پاکستان نفرستاده است. و تا به حال هیچ تصمیمى هم درین مورد اتخاذ نه شده است.

XS
SM
MD
LG