لینک های دسترسی

گرمی هوا، خصومت و خشونت در انسانها


دانشمندان پوهنتون برکلی در کالیفورنیا و پوهنتون پرنستن در ایالات متحده امریکا ارتباط قوی بین تغیرات اقلیمی و خشونت انسانی را دریافت کرده اند. دریک مطالعه ای انجام یافته گفته شده است که حتی یک تغیر جزئی در اقلیم و باران می تواند درگیری بین انسانها را افزایش دهد.

تغیرات اقلیمی به سطح کوچک بین دو نفر خشونت های مانند قتل، جرم های خانوادگی و حتی به سطح بزرگتر اغتشاش و جنگهای داخلی را باعث شده می تواند.

پروفیسور ادوارد میگول از پوهنتون برکلی ایالت کالیفورنیا گفت که برخلاف گذشته در مطالعۀ جدیدی که انجام یافته ارقامی از رشته های مختلف اقتصادی، علوم سیاسی، جغرافیایی، روانی، باستان شناسی وغیره جمع آوری شده است.

دانشمندانی که در رشته تغیرات اقلیمی به ویژه در مقدار بارندگی و درجۀ حرارت تحقیق می کنند می گویند که کاهش بارندگی و شرایط خشکی و بارندگی زیاد را تحت تحقیق قرار داده اند.

افزایش درجۀ حرارت زمین

دانشمندان می گویند که یافته های شان برای دریافت تاثیرات آینده تغیرات اقلیم درجوامع بشری خیلی ارزشمند می باشد. اکثریت مودل های تغیرات اقلیم جهانی پیش بینی می کنند که تا پنجاه سال آینده به صورت عموم حرارت زمین دو درجه بلند خواهد رفت.

تحقیق کنندگان ارقامی را که از زمان باستان باقی مانده با ارقام امروزی مقایسه می کنند. از روی این ارقام دانسته می شود از آنچه مردم فکر می کنند تغیرات اقلیمی بالای امور حیات انسانی تاثیرات جدی تری دارد.

یک نمونۀ خوب این ادعا تمدن مایا است که ٢٠٠٠ سال قبل از میلاد آغاز یافته بود و در ٩٠٠ میلادی به اوج خود رسیده و بعد از آن به یک بارگی سقوط کرد.

دانشمندان و تاریخ دانان به شمول کسانی که درین مطالعه سهم داشتند به این نظر اند که در سقوط تمدن مایا که امریکای مرکزی و مکسیکوی فعلی را در بر می گرفت، تغیرات اقلیمی سهم بارزی داشته است.

پروفیسور مگویل می گوید: "تمدن و امپراطوری مایا درقرن نهم میلادی با هوای بسیار گرم و خشک مواجه شد و طوریکه گفته شده است سه خشکسالی مدهشی در همان قرن واقع شد و منتج به از بین رفتن آن تمدن و وقوع جنگهای داخلی گردید و این تمدن بار دگر نتوانست همان عظمت گذشتۀ خود را سر و سامان دهد."

مگویل ارتباط بین خشونت زمان حاضر و تغیرات اقلیمی را درسومالیه مشاهده میکند. او می گوید که وقتی درجه حرارت از آن درجۀ بلندی که همین اکنون است بیشتر می شود، قضیه خشونت سیاسی در سومالیا به وقوع می پیوندد.

خشونت خانوادگی و درجۀ حرارت

درمطالعه انجام شده قضیه ازدیاد خشونت خانوادگی با بلند رفتن درجه حرارت در هند مورد تحقیق قرار گرفته است.

در برازیل یک ارتباط نزدیکی بین اندازه بارندگی و کشمکش برای کسب زمین وجود دارد. چنانچه مردمان بی زمین شورش هایی را برپا می دارند. درین کشور وقتی مقدار بارندگی زیاد یا بسیار کم شود این نوع کشمکش ها افزایش می یابند.

با استفاده از مطالعاتی که درپوهنتون برکلی انجام شده است می توان دریافت که چه وقت برخورد ها و منازعات رخ خواهد داد وبرای رفع آن باید برنامه ها و ستراتیژی هایی را طرح کرد تا جلو جنگها و خصومت ها را در آینده گرفت.

پروفیسور مگویل می گوید برای رفع معضل دو چیز پیشنهاد می شود.

یکی این که پیشبینی بهتر حالات جوی صورت گیرد تا قبل از وقوع خشونت آنرا از نطفه خنثی کرد. هرگاه بدانیم که دریک منطقه جهان خشکسالی و قحطی رخ می دهد کشورها به کمک یکدیگر شتافته و ادارات بین المللی جلو گرسنگی و قحطی را باید بگیرند.

برخورد معقول دومی این است تا پیش بینی آینده مثلا چهل تا پنجاه سال آینده صورت گیرد و برای رفع مشکل تغیرات اقلیم از قبل چارۀ سنجیده شود. طور مثال می توان تکنالوژی های جدیدی را انکشاف داد تا با تغیرات اقلیم مبارزه صورت گیرد.

گزارش صدای امریکا
مترجم: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG