لینک های دسترسی

Breaking News

با یک میلیون عودت‌کننده و بیجاشدۀ افغان مساعدت پولی می‌شود


بیشترین مساعدت‌ها که شامل حدود ۹۰۰۰ خانواده می‌شود، در ولایت شرقی ننگرهار صورت گرفته است، زیرا اکثر عودت کنندگان از پاکستان بر کشته اند

سازمان جهانی غذا برای بیش از یک میلیون عودت‌کننده و بیجاشدۀ داخلی کمک نقدی و غدایی فراهم می کند.

سازمان جهانی غذا یا WFP روز پنجشنبه گفت که این اداره در نظر دارد تا آخر سال جاری برای یک میلیون عودت کنندۀ افغان و بیجا شدگان داخلی افغانستان کمک نقدی و غذایی فراهم کند.

وحیدالله امانی، سخنگوی سازمان جهانی غذا، روز پنجشنبه هنگام توزیع کمک‌های نقدی به خانواده‌های بی‌بضاعت در کابل گفت که برنامه مساعد نقدی آن سازمان فقط برای یک سال طرح شده است تا برای ۱۲۰۰۰ خانوادۀ بی‌بضاعت برگشت کننده و بیجاشدۀ داخلی مساعدت نقدی توزیع کند.

آقای امانی گفت "چون سلسله آمد آمد مهاجرین ادامه دارد، ما می‌خواهیم با بیشتر از یک میلیون عودت‌کنندۀ بی‌بضاعت و بیجاشدگان فقیر مساعد نقدی و غذایی فراهم نماییم. هر چند اکنون امکانات این اداره محدود است، مگر در صورت دریافت امکانات بیشتر برای نیازمندان بیشتر مساعدت‌ها را فراهم خواهد کرد".

بیشترین مساعدت‌ها که شامل حدود ۹۰۰۰ خانواده می‌شود، در ولایت شرقی ننگرهار صورت گرفته است و در کابل تنها ۳۶۶۷ خانواده تحت پوشش این برنامه قرار دارد.

سخنگوی سازمان جهانی غذا، در مورد دلیل تمرکز این اداره به ولایت شرقی ننگرهار گفت که بیشتر عودت کنندگان از طریق بندر تورخم وارد افغانستان می‌شوند، به همین دلیل بیشتر این اداره به حوزه شرقی توجه دارد.

سازمان‌های بین المللی در دو بخش برای عودت کننده گان مساعدت می‌کنند. دستۀ اول شامل آنعده از عودت کنندگانی است که دارای اسناد و مدارک مهاجرت می‌باشند که از طریق برنامه عودت داوطلبانه بر می‌گردند. برای این گروه افراد، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR مساعدت فراهم می‌کند.

دسته دوم، عودت‌کنندگان بدون اسناد و فاقد مدرک اند که بدون دریافت کمک مالی به مصرف شخصی به افغانستان برگشت می‌کنند. این دستۀ مهاجرین، توسط سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM کمک می شوند.

اما به گفتۀ آقای امانی، سازمان جهانی غذا تمامی افراد بی‌بضاعت از هر دو دسته را تحت پوشش برنامۀ کمکی قرار داده است.

بر اساس تازه ترین ارقام، سازمان جهانی غذا در پنج ماه اول سال ۲۰۱۷، حدود ۱۵۰ هزار خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند که به کمک نیاز دارند.

در حال حاضر، بیش از یک و نیم میلیون مهاجر افغان در پاکستان ثبت شده اند و کارت اقامت موقت آن کشور را دارند، اما به گفتۀ مقامات ملل متحد، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون مهاجر افغان در آن کشور ثبت نا شده باقی مانده اند.

شماری زیادی از این مهاجران افغان از چندین دهه به این سو به آن کشور مهاجرت کرده اند.

جنگ، خشونت و فقر اقتصادی از عوامل عمدۀ است که میلیون شهروند افغان هنوز هم در کشور همسایه ایران و پاکستان در غربت به سر می‌برند.

XS
SM
MD
LG