لینک های دسترسی

Breaking News

قصر سفید از سرعت عمل نیروهای افغان ستایش کرد


در حملۀ دیروز بر ساختمان پارلمان افغانستان هفت مهاجم شرکت داشت

قصر سفید از آنچه "واکنش فوری و مسلکی نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان" خواند، ابراز خرسندی کرد.

جاش ارنست سخنگوی قصر سفید با اشاره به حملۀ دیروز طالبان بر مقر پارلمان افغانستان گفت که سربازان افغان توانستند تهدید یک حملۀ بسیار خطرناک را محدود سازند.

با اینحال به گفتۀ آقای ارنست حملۀ دیروز نشان می دهد که طالبان هنوز هم از قابلیت اجرای حملات پیچیده برخوردار اند.

سخنگوی قصر سفید گفت که مهار شدن این حمله در موقع بسیار کوتاه نشاندهندۀ ارتقای چشمگیر ظرفیت نیرو های افغان در تامین امنیت شهروندان و کشورشان است.

حوالی ساعت ۱۰:۳۰ پیش از چاشت روز دوشنبه، هفت مهاجم طالب بر مقر شورای ملی افغانستان یورش بردند. یکی از مهاجمان با موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی محوطۀ پارلمان انفجار داد و شش مهاجم دیگر در جریان یک و نیم ساعت درگیری با سربازان افغان کشته شدند.

دفاع مستقلانه

پس از پایان ماموریت جنگی نیرو های خارجی در افغانستان این نخستین سالی است که نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان مستقلانه مسوولیت تامین امنیت کشور شان را به دوش گرفته اند.

جاش ارنست گفت که شماری از نیرو های امریکایی در افغانستان حضور داشته و از طریق مشاورت و آموزشدهی، در زمینۀ ارتقای ظرفیتها و مهارتهای سربازان افغان همکاری خواهند کرد.

سخنگوی قصر سفید همچنان افزود که بخشی از ماموریت نیرو های امریکایی مستقر در افغانستان مبارزه با دهشت افگنی به منظور تامین امنیت خودشان و در ابعاد گسترده تر تامین منافع ملی امریکا خواهد بود.

آقای ارنست افزود که حملات طالبان نظیر آنچه بر مقر پارلمان افغانستان صورت گرفت، بر پالیسی درازمدت ایالات متحده در آن کشور تاثیرگذار نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG