لینک های دسترسی

Breaking News

ویکیلیکس: تمام اسناد محرم را نشر خواهد کرد


ویکیلیکس: تمام اسناد محرم را نشر خواهد کرد

ناشر صفحۀ انترنتی ویکیلیکس میگوید او بقیۀ اسناد محرم نظامی جنگ افغانستان را "حتماً" نشر خواهد کرد.

جولیان آسانژ، که از یک محل نامعلوم در یک کنفرانس ویدیویی در لندن صحبت میکرد، تاریخ مشخص نشر متباقی اسناد را اعلام نکرد.

ویکیلیکس قبلاً بیش از ۷۰ هزار سند را نشر نموده، و میگوید در حدود ۱۵ هزار سند دیگر را در دست دارد.

ویکیلیکس تقاضای وزارت دفاع امریکا مبنی برعدم نشر اسناد، برگشتاندن آن به وزارت دفاع، و حذف آن از انترنت را نادیده گرفته است.

وزارت دفاع ایالات متحده یکبار دیگر ویکیلیکس را هشدار داد که اقدامات آن زندگی سربازان امریکایی و شهروندان افغان را به مخاطره قرار داده و عملیات نظامی علیه طالبان را صدمه میزند.

خبرنگاران بدون سرحد ویکیلیکس را در نتیجۀ نشر اسناد محرم به بی مسئولیتی فوق العاده متهم نموده است.

مسئول این گروه بروز پنجشنبه گفت این اقدام ویکیلیکس زمینۀ خوبی را به حکومات دموکراتیک مساعد میسازد تا انترنت را تحت نظارت دقیق قرار دهند.

از سوی دیگر، ناتو اعلام نمود که گزارش هایی را تحت تعقیب قرار داده که آیا عساکر آن در حدود هفت غیر نظامی افغان را در جریان عملیات در ولایت هلمند هلاک ساخته است یا نه.

ناتو طی بیانیۀ، بروز پنجشنبه اعلام کرد که قوای آن در لشکرگاه تحت گلوله باری شدید قرار گرفت که در نتیجه آنها حمایۀ هوایی را تقاضا نمودند.

ناتو گفت مجروحین فوراً به شفاخانه منتقل گردیدند.

ناتو گفت بروز پنجشنبه عساکر آن همراه با سربازان افغان در ولایت پکتیا، بیش از20 شورشی را در جریان عملیاتی از بین بردند که هدف آن مختل ساختن فعالیت های شبکۀ حقانی بود.

در سایر خشونت ها، ناتو میگوید عساکر آن بروز چهارشنبه یک زن افغان را اشتباهاً طی یک درگیری در ولسوالی موسی قلعۀ ولایت هلمند به قتل رسانیدند.

ناتو درین مورد اظهار تأسف نموده، اعلام کرد که غرض کاهش تلفات غیر نظامیان با پائین ترین سطح تلاش نمایند.

در ولایت وردک تعداد زیاد احتجاج کنندگان بروز پنجشنبه، در اعتراض به هلاکت سه غیر نظامی طی حملۀ شب هنگام ناتو در سید آباد، جادۀ اصلی را مسدود ساخته، شعار های "مرگ به امریکا" را سر میدادند.

در عین حال، سازمان امداد رسان مسیحی میگوید به عقیده آنها گروهی از جنگجویان بیرونی همکاران آنها را هفتۀ گذشته به قتل رسانیده باشد.

XS
SM
MD
LG