لینک های دسترسی

Breaking News

اسپهای وحشی در غرب امریکا


اسپهای وحشی در غرب امریکا

اسپ های وحشی که نمادی از غرب امریکا میباشند، در مناطق وسیعی زمین های عامه توسط حکومت ایالات متحده حفاظت می شوند.

برای جلو گیری از افزایش تعداد آنها حکومت متناوبا ً از شمار آنها می کاهد.

اما منتقدان می گویند این عمل می تواند منجر به انقراض نسل اسپ های وحشی شود.

XS
SM
MD
LG