لینک های دسترسی

اسپهای وحشی در غرب امریکا


اسپهای وحشی در غرب امریکا

اسپ های وحشی که نمادی از غرب امریکا میباشند، در مناطق وسیعی زمین های عامه توسط حکومت ایالات متحده حفاظت می شوند.

برای جلو گیری از افزایش تعداد آنها حکومت متناوبا ً از شمار آنها می کاهد.

اما منتقدان می گویند این عمل می تواند منجر به انقراض نسل اسپ های وحشی شود.

XS
SM
MD
LG