لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: تطبیق قانون رفع خشونت علیه زنان در افغانستان


ادارۀ ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان یا يوناما و اداره ملل متحد برای زنان به روز چهارشنبه از دولت افغانستان خواست تا قانون رفع خشونت علیه زنان را به طور کامل و سريع اجرا کند.

آقای گگنون رئیس حقوق بشر دفتر یوناما گفت که تا زمانی که خشونت علیه زنان و دخترها در افغانستان ادامه داشته باشند، پیشرفت های اندک در خصوص حقوق زنان میتواند کسب گردد.

قانون منع خشونت عليه زنان که در آگست ٢٠٠٩ به تصويب رسيد، ازدواج اطفال، ازدواج اجباری، خريد و فروش زنان به منظور يا تحت پوشش ازدواج، بد دادن، خودسوزی اجباری و 17 عمل خشونت آميز ديگر عليه زنان، به شمول تجاوز جنسی و لت و کوب، را جرم دانسته است.

در این قانون همچنين مجازاتی برای مرتکبين اين جرايم مشخص شده است.

تقاضا یوناما در حالی صورت میگیرد که یک روز قبل حامد کرزی رئیس جهمور افغانستان از مصوبۀ شورای سرتاسری علمای افغانستان حمایت کرد.

مصوبۀ را که شورای علما به نشر رسانید به شوهران اجازه میدهد که تحت معاذیر مشخص زنان شان را لت و کوب کنند. این مصوبه همچنان تبعیض جنسی را ترغیب میکند.

XS
SM
MD
LG