لینک های دسترسی

Breaking News

گشایش اولین مارکیت برای زنان در مزار شریف


گشایش بازار زنانه زمینۀ کار را برای بیش از ٨٠ زن فراهم خواهد نمود.

مقامات ولایتی و زنان متشبث محلی یک بازار زنانه را در شهر مزار شریف روز شنبه افتتاح نمودند.

اعلامیه مطبوعاتی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده یا USAID حاکی است این بازار که به منظور رفع نیازمندی های زنان و ایجاد فرصت های تجارتی تاسیس گردیده است، نتیجه تلاشهای ریاست امور زنان ولایت بلخ، انجمن جهانی زنان در مزار شریف و اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا می باشد.

در اعلامیه گفته شده است که در این بازار ٢٠ فروشگاه که مالکین آنها زنان هستند، جا داده شده و اجناسی به شمول صنایع دستی، آرایش و زیبایی را در اختیار مراجعین قرار می دهد.

بیانیه حاکی است این دکانها زمینۀ کار را برای بیش از ٨٠ زن فراهم خواهد نمود. به گفته زنان محل این بازار در نوع خود یگانه بازار در منطقه می باشد.

برای بلند بردن عایدات و ایجاد فرصت های عایداتی، ادارۀ USAID مساعدت های مالی را به ارزش پنجاه و هشت هزار و هفتصد دالر، برای بازسازی ساختمان بازار، خرید تجهیزات اساسی و بازگشایی دکانها در اختیار ریاست امور زنان ولایت بلخ و انجمن جهانی زنان درمزار شریف قرار داده است.

اعلامیه اداره USAID می رساند که آن اداره تا کنون ٨٢ بازار را تأسیس و یا بازسازی نموده و بیش از ٤٩٠٠ تن تقاضا کننده و داوطلب کار را آموزش داده و با ٣٩٠ اتحادیه تجارتی کمک نموده است.

XS
SM
MD
LG