لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش برای تشکیل بورد مشورتی زنان برای رئیس جمهور


گرد همایی زنان برای تشکیل بورد مشورتی تخصصی درکابل
گرد همایی زنان برای تشکیل بورد مشورتی تخصصی درکابل

نماینده های زنان از ۳۴ ولایت در کابل گرد هم آمدند تا بورد مشورتی تخصصی زنان برای رئیس جمهور را تشکیل دهند.

در این نشست یک روزه که به میزبانی شبکه زنان افغان و شرکت حدود چهار صد زن از سراسر این کشور دایر شد، زنان بعد از بحث روی طرزالعمل این بورد آن را تائید کردند و همچنان اعضای کمیته گزینش بورد مشورتی و تخصصی زنان را تعین کردند.

روبینا همدرد مسوول دادخواهی شبکه زنان افغان می گوید کمیته گزینش وظیفه دارد که طی یک هفته اعضای ۳۰ نفری بورد مشورتی تخصصی زنان برای رئیس جمهور را تعین کند.

او گفت " باید طی یک هفته کسانی که می خواهند در بورد باشند سی وی های خود را به کمیته گزینش روان کنند و اینها باز فیصله میکنند که کی ها واجد شرایط هستند از همان سی تن خانم"

این بورد به اساس تقاضای قبلی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تشکیل شده است.

رئیس جمهور تشکیل این بورد را پس از دیداری که با شماری از زنان افغان داشت با صدور فرمانی تایید کرد.

حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان در مورد برخی مسوولیت های این بورد گفت " این بورد بخصوص شش ساحه کاری را برای رئیس صاحب جمهور مشوره میدهند و نظارت میکنند از این برنامه ها، تعلیم و تربیه، صحت، اقتصاد، صلح و امنیت و دست رسی به عدالت"

بورد مشورتی زنان در حالی تشکیل شده است که وزارتی برای پیشبرد اموز زنان نیز از سیزده سال به این طرف در افغانستان ایجاد شده است.

مقامات وزارت زنان میگویند ایجاد این بورد باعث اتحاد و هماهنگی بیشتر میان نهاد های می شود که برای بهبود زنده گی زنان کار میکنند.

مژگان مصطفوی معین وزارت زنان همچنان میگوید بورد مشورتی زنان نهاد مواضی با وزارت امور زنان نخواهد بود " برعلاوه این که ما این بورد را تضعیف کننده وزارت نمی دانیم بلکه تقویت کننده وزارت می دانیم، ما همیشه خواستار این بودیم که یک گروپ دادخواهی باشد که بر علاوه تلاش وزارت این هم در کنار وزارت مثل همکار و کمک کننده وزازت باشد"

مصوبه بورد مشورتی تخصصی زنان برای رئیس جمهور که در نشست امروز تائید شد، در پنج بخش و بیست و یک ماده تدوین شده است.

در ماده چهارم این مصوبه قید شد که بورد مشورتی تخصصی زنان متشکل از ۳۰ زن است که برای مدت ۵ سال توسط مجمع عمومی زنان انتخاب می شوند.

اعضای بورد داری هیچ امتیازی نبوده و به شکل افتخاری کار می کنند.

رئیس و یک معاون این بورد بصورت دورهء و برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی زنان انتخاب می شود.

همچنان اعضای بورد می توانند همه ساله نظریات و اصلاحات تازه را با رای موافق اکثریت در طرزالعمل بورد وارد کنند.

به اساس این طرزالعمل زنان عضو بورد در هر ماه یک بار با رئیس جمهور جلسهء را تدویر نموده و در مورد موضوعات مربوط به زنان به رئیس جمهور مشوره میدهند.

XS
SM
MD
LG