لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: "بخشی از افغانستان توسط خود افغانها به خوبی محافظت می شود"


نیویورک تایمز: "بخشی از افغانستان توسط خود افغانها به خوبی محافظت می شود"
نیویورک تایمز: "بخشی از افغانستان توسط خود افغانها به خوبی محافظت می شود"

روزنامه امریکایی نیویارک تایمز درشماره روز ٢٣ ماه می تحت عنوان " بخشی از افغانستان توسط خود افغانها به خوبی محافظت می شود" به قلم کاروتا مطلبی را به نشر رسانیده است.

به نوشته روزنامه، زابل یکی از ولایات فقیرنشین است که مسیر ترانزیتی برای طالبان و هم قطارهای اکمالاتی ناتو به حساب می رود.

نیویارک تایمز می نگارد در این اواخر زابل به خاطر یک موضوع دیگر هم کسب اهمیت نموده است. این ساحۀ کوچک امید به یک آینده مطمئن و با ثبات را بارورتر می سازد زیرا افغانها تا سال ٢٠١۴ مسؤولیت امنیت و اداره کشورشان را به عهده خواهند گرفت.

روزنامه به دوام مطلب می نویسد، قطعات عسکری اردوی ملی افغانستان درولسوالی های زابل جابجا شده اند و بطورمستقلانه علیه مخالفان درجنگ شرکت می ورزند.

نیویورک تایمز نوشته است این قطعات نه تنها به حیث مقامات واقعی بلکه مورد اعتماد مردم قراردارند و می توانند به حیث نیروهای بدیل برای طالبان و بین المللی عرض وجود نمایند. به نوشته روزنامه قطعات اردوی مستقر درزابل به طور روز افزون امنیت و علایق بهتر را با مردمان محل تامین نموده ودرحل معضلات محلی سهم می گیرند.

نیویارک تایمز می افزاید، درزابل به غیر از مرکز آن قلات درخارج آن حاکمیت مستقر وجود نداشته است. مامورین حکومتی و امریکایی ها به انجا رفت آمد داشته اند. مگر قوتهای افغان اکنون درصدد تاسیس خویش درآنجا برآمده اند.

روزنامه می نویسد که نفوذ قطعات عسکری درمیان مردم سبب شده است که ماحول امنیتی دگرگون گردد. چون قطعات اردو درمیان مردم هوادارانی پیدا کرده اند، طالبان مجبورشده اند که ازآنجا فاصله بگیرند.

روزنامه ازقول قوماندان تیم بازسازی ولایتی می نویسد که درولایت زابل اکنون چنین احساسی درمیان قوتهای اردوی افغانستان قوت گرفته است که "بلی ما می توانیم".

نیویورک تایمز می نویسد زابل ازسببی کارمیدهد که ارتباط نزدیکی بین رهبریت و تجربه چند ساله افغانها و امریکایی ها درسطح ملکی و نظامی در این جا برقرار شده است. این روابط گرچه دراینجا موجود اند ولی درسایرولایت افغانستان به این قوت نیستند.

روزنامه می نویسد وقتی درغیاب قوتهای افغان و ناتو با مردمان محل صحبت شده است آنها ازصداقت و برخورد اردوی ملی تمجید نموده اند ولی از پولیس و مامورین دولتی شاکی بوده و خوفی از انتقام گیری طالبان دارند.

XS
SM
MD
LG