لینک های دسترسی

Breaking News

'قذافی می خواهد با شورای انتقای مذاکره نماید'


'قذافی می خواهد با شورای انتقای مذاکره نماید'

سعدی قذافی، پسر معمر القذافی به روز چهارشنبه پیام پدر خود را به شورای انتقالی لیبیا رساند که می خواهد با آنها مذاکره نماید. شورای انتقالی لیبیا قیام شش ماهه آنکشور را رهبری نمود و رژیم ۴۲ ساله رهبر لیبیا را از هم پاشید.

پسر قذافی به تلویزیون العربیه مستقر در دوبی گفت فامیل وی شورای انتقالی لیبیا را منحیث صدای قانونی مردم لیبیا می شناسد.

او گفت "شما می دانید مردمی در لیبیا هستند، چند میلیون نفر هستند که از قذافی پشتیبانی می نمایند ولی مسلح نیستند. اما یک بخش دیگر است که مسلح هستند. ما اعتراف می کنیم که آنان از یک بخش جامعه نمایندگی می نمایند، آنان برحق و مشروع هستند و ما باید با آنها مذاکره نماییم. ولی ایشان هم باید درک نمایند که ما حکومت قانونی هستیم و آنان باید با ما مذاکره نمایند. این مشکلی است که ما باید به آن خاتمه بخشیم، زیرا هدف اینست که لیبیا را نجات دهیم، انسان ها را نجات دهیم، و از خونریزی بیشتر جلوگیری نماییم. موضوعات دیگر را ما بعداً حل و فصل می نماییم."

سخنان سعدی قذافی با گفتار برادرش سیف ال اسلام مغایرت دارد که گفته است بیست هزار عسکر وفادار آماده است تا از شهر سیرت دفاع نماید و تا آخرین لحظه برای دفاع از لیبیا می جنگد.

عبدالحکیم بلحاج، رئیس شورای انتقالی لیبیا به آژانس خبر رسانی رویتر گفته است که با سعدی قذافی از طریق تیلفون صحبت نموده است، و تعهد نموده که اگر او تسلیم شود با وی برخورد درست می نماید.

XS
SM
MD
LG