لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ درگیری ها در یمن


ادامۀ درگیری ها در یمن

قوای نظامی یمن میگوید شهر صنعا مرکز آن کشور به روز سه شنبه شاهد درگیری های خشونت بار بین نیرو های حامی مظاهره کنندگان و افراد قبایلی وفادار به رئیس جمهور علی عبدالله صالح بود. رئیس جمهور صالح تحت فشار شدید معترضینی قرار دارد که خواهان کناره گیری وی از قدرت میباشند.

اخیراً چندین رهبر نظامی از پشتیبانی صالح دست کشیده و در کنار مظاهره کنندگان قرار گرفته اند.

در سومین روز درگیری های خونین، نیروهای امنیتی که لباس شخصی به تن داشتند به روز سه شنبه بر معترضین ضد حکومتی درشهر جنوبی تَعِز گلوله باری نمودند. به روز دو شنبه طی درگیری ها در شهر تَعِز 15 تن جان های خود را از دست دادند.

خشونت ها در حالی در یمن بالا گرفته است که تقاضا های بین المللی برای استعفای آقای صالح روز به روز افزایش می یابد.

دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد به روز دو شنبه درمورد استفادۀ نا درست از قوأ، به شمول کاربرد ماشیندارها علیه معترضین صلح آمیز در تَعِز، هشدار داد.

XS
SM
MD
LG