لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت صد ها تن در تظاهرات در یمن


هلاکت صد ها تن در تظاهرات در یمن

مأمورین حقوق بشر ملل متحد می گویند، خشونت های مرتبط با تظاهرات شش ماه اخیر در یمن صد ها کشته و هزاران زخمی برجا گذاشته است.

گزارشی که به روز سه شنبه توسط کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد منتشر شد می گوید که مأموریت آن اداره در یمن از تاریخ ۲۸ جون تا ۶ جولای دریافته است که نیروهای حکومتی در برابر تظاهرات صلح آمیز یمنی ها به گونۀ فزاینده یی از نیروی مهلک کار گرفته است. این تظاهرات به هدف یافتن آزادی های بیشتر راه اندازی گردیده است.

گزارش می افزاید که خشونت ها منجر به کشته شدن صد ها تن و جراحت هزاران تن دیگر در سراسر کشور گردیده است.

مأمورین کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار تحقیق گروه حقیقت یاب بین المللی در مورد تخطی از حقوق بشر در یمن شده است.

یمن از ماه ها به این سو دستخوش نا آرامی سیاسی و تظاهرات به هدف خاتمه بخشیدن به اقتدار علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور می باشد.

XS
SM
MD
LG