لینک های دسترسی

Breaking News

شلیک پولیس یمن بر احتجاج کنندگان


شلیک پولیس یمن بر احتجاج کنندگان

پولیس در یمن علیه احتجاج کنندگان ضد حکومت در نزدیک پوهنتون طب ِ صنعا از گلوله و گاز اشک آور استفاده نموده است.

شاهدان عینی میگویند طرفداران حکومت روز یکشنبه با چاقو و برچه علیه احتجاج کنندگان حمله میکردند.

احتجاج کنندگان از چند روز بدین طرف در خارج پوهنتون خیمه زده، تقاضای استعفای علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور را مینمایند.

احتجاجات ضد حکومت به روز یکشنبه در ولایات تعز و عدن نیز گزارش شده بود که در آن مناطق یک مأموریت پولیس به آتش کشیده شده بود.

در جریان خشونت روز شنبه در یمن گزارش شده است که هفت تن جان خود را در حالی از دست دادند که حکومت سرکوبی احتجاج کنندگان را تشدید بخشیده است.

XS
SM
MD
LG