لینک های دسترسی

درگیری های تازه در یمن


درگیری های تازه در یمن

در گیری های به روز شنبه زمانی در صنعا مرکز یمن یک باردیگر تازه شد که نیروهای وفا دار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور ، منازل رهبران ضد دولتی را هدف قرار داد.

فیر های پراگندۀ راکت و گلوله باری در شهرک الحصه که پایگاه شیخ صادق الاحمر است، آغاز گردید.

آقای صالح میگوید، شیخ الاحمر رهبر یکی از گروه های جنایت کار بوده که به روز جمعه قصر ریاست جمهوری را هدف حملات راکتی قرار داد. هزاران تن به روز شنبه از این شهر خارج شدند.

طی حملۀ روز جمعه بر قصر ریاست جمهوری هفت تن به شمول مقامات رسمی در حالی کشته شدند که رئیس جمهور صالح زخم های سطحی برداشته بود.

XS
SM
MD
LG