لینک های دسترسی

Breaking News

درگیری های تازه در یمن


درگیری های تازه در یمن

در گیری های به روز شنبه زمانی در صنعا مرکز یمن یک باردیگر تازه شد که نیروهای وفا دار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور ، منازل رهبران ضد دولتی را هدف قرار داد.

فیر های پراگندۀ راکت و گلوله باری در شهرک الحصه که پایگاه شیخ صادق الاحمر است، آغاز گردید.

آقای صالح میگوید، شیخ الاحمر رهبر یکی از گروه های جنایت کار بوده که به روز جمعه قصر ریاست جمهوری را هدف حملات راکتی قرار داد. هزاران تن به روز شنبه از این شهر خارج شدند.

طی حملۀ روز جمعه بر قصر ریاست جمهوری هفت تن به شمول مقامات رسمی در حالی کشته شدند که رئیس جمهور صالح زخم های سطحی برداشته بود.

XS
SM
MD
LG