لینک های دسترسی

هلاکت احتجاج کنندگان ضد حکومت در یمن


آرشیف

کارمندان طبی در یمن می گویند قوای طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور بر احتجاج کنندگان گلوله باری کردند و چهار نفر را از بین بردند.

گلوله باری های روز سه شنبه در صنعا در حالی صورت گرفت که احتجاج کنندگان از ده ماه به این سو به تظاهرات شان غرض ختم اقتدار ۳۳ سالۀ صالح ادامه می دهند.

در تصادمات روز دوشنبه بین قوای طرفدار صالح و مخالفین حد اقل هشت نفر کشته شد و چهار نفر دیگر مجروح گردید.

آقای صالح گفته است که قدرت را به مخالفین دیرینۀ خود واگذار نخواهد کرد. او می گوید آنها احتجاجات جوانان فعال را منحرف ساخته اند.

XS
SM
MD
LG