لینک های دسترسی

تعهد مردم ژیری برای شمولیت جوانان در صفوف پولیس


تعهد مردم ژیری برای شمولیت جوانان در صفوف پولیس

مردم ولسوالی ژیری ولایت کندهار روز گذشته طی یک گردهمایی در مرکز آن ولسوالی تعهد نمودند که حاضر می باشند جهت تامین امنیت ولسوالی و مناطق مربوط ان ولسوالی صدها تن از جوانان را شامل صفوف پولیس ملی نمایند .

عملیات نیروهای افغان وایتلاف در ولسوالی های ژیری ، پنجوایی و ارغنداب ولایت کندهار ، باعث گردیده که مخالفین دولت از ولسوالی های یاده شده فرار نمایند ، و برای مردم منطقه فعلا فرصت های کاری وتصمیم گریری نیز مساعد گردیده است .

در ولسوالی ژیری و پنجوایی هزارها تن از جوانان مصروف کار های موقت از قبیل پاک کاری کانال ها و اعمار تاسیسات عامه می باشند که اخیرا آغاز گردیده و تهدایدات مخالفین که قبلا موجود بود در گراف ان نهایت تنزیل امده است .

نیاز محمد سرحدی ولسوال ولسوالی ژیری ولایت کندهار می گوید ، مخالفین از ولسوالی و اطراف ان رانده شده اند ، برای مردم موقع خوب کاری و ادای مسوولیت مساعد گردیده است .

به قول ولسوال علاقه مردم بیشتر می باشد ، مردم میگوید اگر دولت برای ما زمینه شامل شدن در صفوف پولیس را مساعد نماید ، آنها حاضر هستند که امنیت مناطق شان را خود بیگرند .،،

در ولسوالی ژیری ولایت کندهار در منطقه موسوم به حوزی مدت امروز کار پروژه تسریع آب رسانی برای مزرعه ها به کمک دولت امریکا آغاز گردید .

به قول مسولین ولایت کندهار در پروژه مذکوز دوصد تن از جوانان مصروف کار می باشند .

و از پروژه مذکور چهار صد تن زارع استفاده خواهند نمود، قبلا اب زرعتی اکثرآ به دلایل مختلف ضایع می گردید که با نصب لوله های آب رسانی مشکل مذکور حل خواهد شد .

ولسوال ولسوالی ژیری از مردم منطقه خواست که از پروژه یاد شده حفاظت نمایند ، و نه گذارند که مخالفین سیستم آب رسانی را تخریب نماید .

ولسوالی ژیری ولایت کندهار که از جمله ولسولی های عمده زرعتی ولایت کندهار به شمار می رود ، فعلا به کمک ایالات متحده ده ها پروژه انکشافی برای بهبود زرعت در ان ولسوالی ادامه و کار آن جریان دارد .وتلاش ها برای دوباره باز شدن مکاتب بسته شده طی چند سال گذشته نیز روی دست گرفته شده است .

XS
SM
MD
LG