لینک های دسترسی

Breaking News
Previous slide Next slide
بیشتر

ستره محکمۀ افغانستان کار حکومت وحدت ملی را تا انتخابات آیندۀ آن کشور تمدید کرد. نظر شما در این مورد چیست؟

این یک نظرپرسی غیر علمی است که تنها بازتابدهندۀ دیدگاه خواننده‌گان می‌باشد

XS
SM
MD
LG