لینک های دسترسی

اعتراض زنان و جمع آوری امضا برای حمایت از قانون محو خشونت علیه زنان


موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان کمپاین جمع آوری امضا را به منظور حمایت از قانون منع خشونت در برابر زنان از برابر پارلمان آغاز کرد .رییس این موسسه می گوید که قراراست این کمپاین به لایت های دیگر نیز انجام شود .خبرنگار ما جلال میرزاد در این باره گزارشی از کابل فرستاده که با هم می

XS
SM
MD
LG