لینک های دسترسی

اخراج مظاهره کننده گان از میدان تقسیم استانبول


پس از اخراج مظاهره کننده گان، پاک کاری پارک استانبول - محلیکه برای ۱۷ روز شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود - توسط کارگران شهرداری آغاز گردید.

XS
SM
MD
LG