لینک های دسترسی

نگرانی امریکا درمورد وضعیت آینده زنان افغان


زنان افغان با دست آوردهای دهه گذشته امیدوار استند تا شامل پروسه انتقال سیاسی در کشور باقی بمانند.

XS
SM
MD
LG