لینک های دسترسی

ادریس حمید, آوازخوان جوان افغان مقیم ویرجینیا


ادریس حمید با سمیر رسولی ازتلویزیون آشنا
ادریس حمید با داشتن دست آورد های کمی درویرجینیا صدای شناخته شده درمیان سایر آوازخوانان افغان در امریکا است.
نوای موسیقی احساس درونی انسان را نوازش میدهد و برای همین، آرام بخش روح و روان خوانده شده است. شمار جوانان افغانی که به موسیقی رو آورده اند، فروان اند اما اندکی از آنان توانسته اند دست آورد های خوبی داشته باشند. کارکردهای هنری ادریس حمید را سمیر رسولی در گزارشی گنجانیده است.
XS
SM
MD
LG