لینک های دسترسی

اظهارات نمایندۀ خاص امریکا درمورد روند صلح و انتخابات آیندۀ افغانستان


جیمز دوبینز، نمایندۀ خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان، به هند سفر کرده و ضمن دیدار با مقامات هندی در دهلی جدید، با آنها در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرد.نمایندۀ خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید: "ایالات متحده در حال ورود به روند صلح "با چشم باز و بدون انتظارات ساده و بی تکلف و یا بیش از حد از پیشرفت سریع بوده و حتی متیقن به پیشرفت درین راستا است. "
دابینز که درآخرین توقف سفرش به اسیای جنوبی از هند دیدارکرد پیش بینی می کند که طالبان به تلاش برای مذاکره با استفاده ازموضع قدرت خود ادامه خواهند داد.
دابنز امروزپنجشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی جدید گفت : علرغم گشایش دفتر جدید در قطر برای مذاکرات صلح ، انتظارادامه حملات طالبان را در افغانستان دارند. دابنز، در آخرین توقف سفرش به آسیای جنوبی که در دهلی جدید بود گفت او با همتایان خود در هند درمورد روند نامشخص صلح صحبت کرده است.
هند، که تا به حال بیش از دو میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است، هراس از هرنوع برگشت نفوذ طالبان و تندروان دارد.

هند و پاکستان درگیرودار مبارزه برای نفوذ در افغانستان قرار دارند، اما دابنزاذعان کرد که وی انتظارروابط نزدیک میان این دو همسایه را دارد.
وی پس از مذاکرات خود در اسلام آباد به روز سه شنبه گفت: بهبود روابط با هند دراولویت مسائل مربوط به سیاست خارجی نواز شریف، صدراعظم پاکستان قرار دارد و علاوه کرد:
"هر گونه بهبود در روابط هند و پاکستان تقریبا اوضاع افغانستان را بهبود خواهد بخشید،"
جیمز دابینز امروز گفت که انتخابات برنامه ریزی شده در افغانستان ، آیندۀ آنکشور را رقم خواهد زد واین انتخابات که قرار است در ماه اپریل سال آینده برگزار شود ، برای آینده آن کشور جنگ زده خیلی حایز اهمیت است.
`` بسیاری از ما تمرکز توجه خود را روی هر دو صلح ممکن و کاهش درنیروهای ناتو و امریکایی متمرکز ساخته ایم. آنچه که حایز اهمیت است ، شکل گیری آیندۀ افغانستان و انتقال سیاسی آنست که سال آینده صورت خواهد گرفت.
ایالات متحده برای یک راه حل سیاسی به منظور پایان دادن به خشونت ها در افغانستان پیش از ختم مأموریت ناتو به رهبری ایالات متحده در پایان سال 2014 پافشاری دارد.
نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان،اظهار داشت که ایالات متحده و افغانستان به حرکت رو به جلو با مذاکرات صلح حاضر اند در صورتیکه طالبان با شرایطی که قبلا موافقت کرده اند حاضر به این مذاکره شوند.
دابینز علاوه میکند که ایالات متحده در حال انتظار برای پاسخ ازسوی طالبان در بازگشت خود به مذاکرات صلح با هدف پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای جنگ در افغانستان است // وی که از پاکستان نیز دیدار نموده پس از مذاکرات خود در اسلام آباد به روز سه شنبه گفت: در مسائل مربوط به سیاست خارجی نواز شریف، صدراعظم پاکستان / بهبود روابط با هند در اولویت قرار دارد. وی علاوه نمودکه "هر گونه بهبود در روابط هند و پاکستان اوضاع افغانستان را بهبود خواهد بخشید،"
XS
SM
MD
LG