لینک های دسترسی

تلویزیون

مصارف و خطرات آتش بازی جشن استقلال امریکا


چارم جولای مصادف است با روز آزادی امریکا که درایالات متحده امریکا طی مراسم خاص و آتش بازی فراوان برگزار میشود. برای تجلیل ازین روز سالانه میلیون ها دالر برای خرید مواد آتش بازی به مصرف میرسد. امسال کمیسیون مصونیت تولیدات ایالات متحده امریکا درگزارش سالیانه نشان داده است که حدود دوصد تن طی آتش بازی تجلیل از استقلال امریکا زخمی و شش تن کشته شدند. برای بلند بردن سطح آگاهی مردم و خطرات استفاده از مواد آتش بازی, طی برنامه ای ویژه ای در واشنگتن بطور عملی خطرات مواد انفجاری غیرقانونی و روش های مصوون استفاده از مواد آتش بازی معرفی گردید.

XS
SM
MD
LG