لینک های دسترسی

صحبت با جواد منصور پوپل مشاوروزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان درمورد جشنواره فلم های تأریخی


مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید : حدود نود فیصد فلم های مستند و تاریخی مؤسسه افغان فلم را فلم های خبری تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG