لینک های دسترسی

مخالفت معاون و پنج عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های آن کمیسیون


عبدالخالق حسینی پشه یی معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید، ولسی جرگه این قانون را به سود خود تصویب کرده، و اکنون شماری از سناتوران و نمایندگان ولسی جرگه، در کمیتۀ گزینش کار های کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرده اند. آقای حسینی پشه یی برکناری و یا تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را از صلاحیت های رئیس جمهور کرزی دانست و گفت که هنوز هم بیش از یک و نیم سال از کار شش عضو این کمیسیون باقی مانده است. وی راه حل این معضل را به ستره محکمۀ افغانستان راجع ساخت و افزود که هر گونه تصمیم ستره محکمه برای آنان قابل قبول خواهد بود.

XS
SM
MD
LG