لینک های دسترسی

عکس العمل کانگرس ایالات متحدۀ امریکا درمورد احتمال وضع مالیه بر تجهیزات و اموال امریکایی در زمان خروج


کانگرس ایالات متحدۀ امریکا تهدید کرده است که اگر حکومت افغانستان واقعاً بر تجهیزات و اموال امریکایی که از افغانستان خارج میگردند. مالیه وضع کند، امریکا نیز کمک های مالی اش را به آنکشور کاهش خواهد داد. کانگرس بر لایحه یی کار میکند که براساس آن، در بدل هر یک دالر مالیۀ احتمالی بر تجهیزات و وسایط نیرو های امریکایی درافغانستان، پنج دالر از کمک های خارجی به افغانستان قطع خواهد شد. سناتور پتریک لیهی و سناتور لیندسی گراهام، دیروز، طرح وضع مالیات از سوی افغانستان بر تجهیزات امریکایی را، کار احمقانه یی خواندند.

XS
SM
MD
LG