لینک های دسترسی

صادرات افغانستان در مقایسه با سال گذشته چهل فیصد افزایش یافت


اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش چهل فیصد صادرات آن کشور خبر میدهد. تحلیل بیشتر این خبر در این گزارش و مصاحبه با مهمان برنامه گنجانیده شده است.

XS
SM
MD
LG