لینک های دسترسی

تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها به بیش از سی تن رسید.


محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی امادگی مبارزه با حوادث طبیعی در مورد اقدامات برای کمک به آسیب دیده گان در سیلاب های اخیر بیان داشت که روند امداد رسانی ادامه دارد

XS
SM
MD
LG