لینک های دسترسی

بخش دوم مصاحبه با احمدالله رحمانی نویسنده افغان در آلمان


اقلیت مسلمانان در اروپا حال روبه رشد بوده و شماری از مسلمانان سعی دارند اروپاییان را از چهرۀ واقعی اسلام و تاریخ آن آگاه سازند. یکی ازین افراد، احمد الله رحمانی، نویسنده، پژوهشگر، و استاد پوهنتون در آلمان است که تا حال چندین کتاب به زبان آلمانی نوشته و گردانندگی ویبسایت تول افغانستان را هم بر عهده دارد. آقای رحمانی از شهر بیلیفید آلمان، از طریق سکایپ در برنامه حضور یافت.

XS
SM
MD
LG