لینک های دسترسی

مصاحبه مرتضی بایقرا و حنان زمریال


دو هنرمند افغان از تجربه خود در غربت در این مصاحبه با تلویزیون اشنا صحبت کردند و پیام خود را به مناسبت عید به بیننده ها ارائه داشتند.

XS
SM
MD
LG