لینک های دسترسی

تهداب گذاری کارساختمان پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل


تهداب کارساختمان پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل گذاشته شد وزیر تحصیلات عالی افغانستان اعلام داشت که ستراتیژی ده ساله برای بهبود وضعیت تحصیلات عالی کشور آماده شده است. داکتر عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان، امروز در مراسم افتتاح کار ساختمان پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل گفت، این ستراتیژی ده ساله، تحت رهبری وزارت تحصیلات عالی و به همکاری وزارت های معارف، امور زنان، صحت عامه، و کار و امور اجتماعی ساخته شده است. پوهاند عبید اضافه کرد که رشته بندی در سالهای اخیر تعلیم در مکاتب، یکی از برنامه هایست که در آینده باید عملی شود. در مراسم افتتاح کار ساختمان پوهنحی کمپیوتر ساینس، سفیر جاپان نیز شرکت کرده بود وزیر تحصیلات عالی افغانستان از کمک های جاپان اظهار امتنان کرد.

XS
SM
MD
LG