لینک های دسترسی

تنش در مصر و تاثیرآن بر یک هنرمند


ادامه مظاهره و تنش در قاهره
در جزیره ای در رود نیل، نزدیک به شهر پرآشوب قاهره، محمد عبله هنرمند سرشناس ، در مورد سیاست های چندین دهۀ مصر ابراز نظر میکند، اما او میگوید در سال های اخیر سیاست باعث ایجاد تغییر در هنر او شده است.

در طول روز، این قایق کوچک حامل مسافران از سراسر شهر قاهره با پانزده سنت به جزیره قرصایه رفت و آمد میکند.

قرصایه در مرکز و خیلی دور از شهر واقع شده است. آقای عبله یک خانه در این جزیره دارد ، جایی که او آثار هنری خود را خلق کرده و آنرا در سراسر اروپا و امریکا، و نیز قاهره به نمایش گذاشته است.

او می گوید در سال های اخیر هنر خود را، مانند بسیاری ازعناصر دیگر فرهنگی مصر روی سیاست و مبارزه برای ایجاد یک جامعه آزاد که مولد هرج و مرج کنونی است ، متمرکز ساخته است.
در ماه جون، این هنرمند در کنار معترضان ایستاد و خواستار سقوط دولت شد که بعد از آن از سوی اخوان المسلمین رهبر گردید که میگوید سعی در راه آزادی بیان کرد.

اما او اظهار میدارد که توقیف و دستگیری اعضای برجسته، باعث تشدید تنش گردید که در هفته های اخیر بر اثر ان صد ها تن کشته شده است.

آقای عبله میگوید که در حال حاضر بخشی از جامعه مصر روی این بحث میکند که چگونه از این خشونت رهایی یابد.

وی که در آثاراخیر خود، مظاهرات در میدان تحریر را که در طول دونیم سال اخیر بوقوع پیوسته، مستند ساخته است، میگوید آشکار ساختن مخروبه ها بخشی از راه نیل به آزادی میباشد.
XS
SM
MD
LG