لینک های دسترسی

نظری بر روند کاهش تجارت در افغانستان


اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تجارت افغانستان در مقایسه با سال گذشته، سی و پنج فیصد کاهش یافته است. در عین زمان، شرکت بین المللی کام ایل کار اعمار نخستین تصفیه خانه نفت خام را با همکاری شرکت آذربایجانی در بندر حیرتان آغاز کرد.

XS
SM
MD
LG