لینک های دسترسی

ختم اعمار لیسه نسوان سردار کابلی


ایالات متحده دوازده میلیون دالر را برای اعمار مکتب نسوان سرداری کابلی به مصرف رسانید و این مکتب گنجایش نه هزار شاگرد دختر را داراست. در حال حاضر هفت هزار دختر در این مکتب درس میخواند

XS
SM
MD
LG