لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی :در انتخابات کاملا بیطرف هستم


حامدکرزی در نشست جوانان
حامد کرزی برگزاری انتخابات را استحکام افغانستان خواند وگفت که انتخابات د رزمان معین آن برگزار میگردد.

آقای حامد کرزی رییس جمهور کشور در نشست جوانان تحت عنوان"جوانان ومسایل ملی " گفت : "تعدادی از کاندیدان به من مراجعه میکنند وپیشنهاداتی مینمایند که با آنها یکجا باشم اما من در انتخابات کاملا بیطرف ودست بسته ایستاد هستم ."

وی افزود : اما درقسمت تامین امنیت وجلوگیری از مداخله بیگانگان قوی ایستاده خواهد شد وبه کسی اجازه نمیدهد تا در امور انتخابات مداخله نماید .

آقای کرزی درحالی از بیطرفی کامل در انتخابات آینده سخن گفت که وی چند روز قبل در ملاقات با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس شانگهای گفته بود که آنها دو سه کاندید برای انتخابات ریاست جمهوری دارند ویکی از آنها دراین سفر با وی است .

وی یکبار دیگر اطمینان داد که انتخابات در زمان معینه آن برگزار خواهد شد واین به خیر افغانستان است واگر برگزار نشود بسیار خطر ناک خواهد بود .

رییس جمهور افغانستان گفت :"کوشش میکنیم که امنیت کامل درزمان برگزاری انتخابات باشد واگر امنیت کامل هم نباشد باز هم باید انتخابات صورت گیرد چون برگزار نکردن آن خطرناک است واین ناکامی من است ".

به گفته وی امنیت انتخابات سال آینده خورشیدی بهتر از امنیت انتخابات سال 1388 خواهد بود.

مداخله بیگانگان د رانتخابات

آقای کرزی به مداخله بیگانگان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری اشاره نموده وگفت :انتخابات در آن زمان به جنجال کشیده شد به دلیل اینکه خارجی ها د رآن اهدافی داشتند .

رییس جمهور افغانستان ادعا نمود که در آن زمان خارجی ها نمیخواستند که وی برنده شود وبرای شکست دادن وی در بعضی از نقاط به خصوص کندهار مشکلات امنیتی در زمان برگزاری انتخابات بیشتر بود .

وی گفت :"امیخواستند من شکست بخورم واگر شکست نخورم یک حکومت ضعیف داشته باشم واینبار من کاندید نیستم امنیت هم خوب میباشد ".

عجله نداشتن به امضای پیمان امنیتی

رییس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید نمود که برای امضای پیمان امنیتی عجله یی ندارند تا وقتی خواستهای حکومت افغانستان برآورده نشود .

کرزی گفت :"اگر ضمانت های که ما میخواهیم به ما ندادند انتظار کنند تا حکومت آینده افغانستان با آنها این پیمان را امضا کند ".
اما تاکید کرد با ز هم فیصله آخری را درمورد پیمان امنیتی مردم افغانستان، با برگزار کردن لویه جرگه خواهند گرفت .

وی بار دیگر تامین کامل امنیت د رکشور ، رشد اقتصاد کشور ،تقویه وآموزش نیروهای امنیتی کشور،احترام به حاکمیت ملی افغانستان را از شرایطی دانست که درصورت برآورده کردن این اهداف حاضر به امضای پیمان امنیتی با امریکا میشود .

آقای کرزی گفت :به امضای این پیمان که پایگاه های امریکایی در افغانستان وجود داشته باشد اما امنیت نباشد نیازی ندارد واگر امریکایی ها پایگاه ها دراین کشور میخواهند باید امنیت را در افغانستان تامین نمایند .

وی افزود :نباید حضور وبودن پایگاه های امریکایی در افغانستان باعث تضعیف حاکمیت ملی افغانستان شود وخاطر نشان نمود که باید حاکمیت ملی کشور توسط آنها احترام شود .

رییس جمهور افغانستان گفت:"امریکایی ها در صورت امضای این پیمان باید هیچگونه مداخله در امور داخلی کشور ما نداشته باشند وباید مثل یک کرایه نشین باشند ".

مقامات امریکایی خواهان امضای قرار داد ا منیتی تا اخیر اکتوبر سال جاری میلادی اند اما حکومت افغانستان تاکید نمود که عجله ای برای امضای این پیمان ندارد .
XS
SM
MD
LG