لینک های دسترسی

بحث انتخابات گرم و روند ثبت نام کاندیدان سرد است


مسئولان امور انتخابات میگویند کاندیدان احتمالی شاید در آخرین فرصت به آنها مراجعه کنند. با آنکه مباحث سیاسی پیرامون نامزد شدن به کرسی ریاست جمهوری میان همه گروه های سیاسی در افغانستان گرم است، اما با گذشت سه روز از گشایش دفتر نام نویسی، تا حال هیچ کسی رسماً به حیث کاندید انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری ثبت نام نکرده است.

XS
SM
MD
LG