لینک های دسترسی

بسم الله شیر اولین نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد


بسم الله شیر
در هفتمین روز ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی بسم الله شیر یک تن از تجار ملی به کمیسیون مستقل انتخابات رفت وثبت نام نمود.

بسم الله شیر بعد از ثبت نام که حدود بیشتر از یک ساعت را دربرگرفت به خبرنگاران گفت :تامین امنیت ورشد اقتصاد کشور از اولویت های کاری وی در صورت پیروز شدن در انتخابات میباشد.
وی گفت: ما میخواهیم که برای مردم خدمت کنیم ومیخواهیم حکومتی باشیم که در پشت چکها نباشد ودر بین مردم باشد ".

آقای شیر افزود :د رصورتی که در انتخابات برنده شود اول قانون را بالای خود تطبیق مینماید وبعد بالای مردم افغانستان.
وی هم چنان گفت که کاندید مستقل است ووقت خود را برای ایتلاف بازی ها قبلا هم ضایع نکرده وبعد از این هم نمیکند.
آقای شیر در انتخابات گذشته نیز نامزد ریاست جمهوری بود اما نتوانست که برنده شود.

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این نامزد تمام شرایط ثبت نام را تکمیل وبعد از آن ثبت نام نمود .
.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا حال بیشتر از 50 تن بسته های معلوماتی را درمورد ریاست جمهوری اخذ نموده اند که 2 تن آنان زنان میباشد.

یک کاندید ریاست جمهوری باید کاپی یکصد هزار کارت رای دهی را حد اقل از 20 ولایت کشور داشته باشد ویک میلیون افغانی را نیز به این کمیسیون به طور تضمین بگذارد
XS
SM
MD
LG