لینک های دسترسی

Breaking News

وکیل خانواده گی و قوانین اسلامی در محاکم امریکایی


مسلمانان در ایالات متحده امریکا در قسمت تطبیق قوانین خانوادگی، در موقعیت پیچیده ای قرار میگیرند، زیرا امور زندگی آنها، تابع دو نوع اصول است: یکی اصول مذهبی و دوم اصول قانون مدنی ایالات متحده.

ولی رهین, وکیل مدافع مقیم ویرجینیا که به درجه دکتورا در رشته حقوق درکانادا و امریکا درس خوانده است، یکی از چند وکلای محدودی است که قضایای موکلین مسلمان خود را، طبق قوانین اسلامی در محاکم ایالت ویرجنیای امریکا به پیش میبرد. در سایر ایالت ها، چنین امکانی تا هنوز وجود ندارد.

قضایای راجع شده به جلسات محاکم در امریکا، هر روز در نتیجۀ مباحثات وکلای مدافع با قاضیان مربوطه، حل و فصل میشوند. اما زمانیکه یکی از قضایای خانوادگی مسلمانان به محکمه راجع میگردد، تفاوتی در روش حل آن دیده میشود.

برای مسلمانانی که خواستار پابندی به قوانین اسلامی اند، در مورد مسایل خانوادگی شان شریعت اسلامی محک اعتبار است، در حالی که قوانین مدنی ایالات متحده، بر اساس تقسیمات جغرافیایی و ایالتی برای آنان مقرراتی دارد.

ولی رهین, وکیل مدافع مسولیت پیشبرد این نوع قضایای مشکل را بدوش میگیرد.
وی با شماری از موکلین مسلمان در قضایای همچون طلاق و حصانت اطفال کارمیکند. زوج های مسلمان درمحاکم خانواده گی امریکایی به حقوق اسلامی استناد میکنند. درنتیجه ازدواج مسلمانان در ساحه سیستم قضایی امریکایی, مهمتر و پیچیده است.

اکثر خانواده های مسلمان کوشش میکنند معضلات فامیلی را به گونۀ غیررسمی در محکمه و یا با حضور یک امام حل کنند. آنها میخواهند معضلات خانواده گی را دربین خانواده نگهدارند. مسایل معمول برای مسلمانان امریکا، تطبیق قوانین اسلامی در موقع طلاق است.

مسلمانان کوشش میکنند تا از حقوق زن و شوهر مطابق به قانون اسلامی و سیکولر باخبرشوند.

قاضی امریکایی به عقد نامه یا نکاح خط ارزش میدهد و برای زن مسلمان مهر تعیین شده را به نرخ روز میپردازد که زن بعد از طلاق بتواند توان مالی داشته باشد. ولی رهین میگوید ایالت ویرجینیا نکاح خط مسلمانان را قبول نموده و شرایط آنرا در تصامیم شان درنظر میگیرند.

درایالات دیگر امریکا مانند ایالت فلوریدا با استفاده از حقوق اسلامی در محاکم امریکایی مخالفت وجود دارد. در ایالت ویرجینیا نیز فعالان مخالف شریعت شامل اتباع امریکایی است که مخالف تطبیق شریعت در این ایالت و سایر نقاط در امریکا استند.

به همین دلیل محاکم در ویرجینیا طی بررسی قضایای مختلف مسلمانان، ازعلمای دینی دعوت مینمایند تا حقوق اسلامی را برای محکمه توضیح نمایند.

امام داود نسیمی, استاد پوهنتون ویرجینیای شمالی که شریعت و قوانین اسلامی را تدریس میکند, در محاکم ویرجینیا برای شهادت احضار شده است. وی میگوید محاکم امریکایی براساس قوانین اسلامی استناد میکنند و تصامیم نهایی را در مورد زوج های مسلمان بخصوص در قسمت قوانین خانواده گی و حق مهر، اتخاذ میکنند.

ولی رهین قضایای دیگری بشمول حل معضلات تجاری, مهاجرت و صدمه ازاثر حوادث ترافیکی و غیره را نیز رسیده گی میکند. به این منظور وی مباحث دوزبانی انگلیسی با موکلین امریکایی و دری با موکلین افغان میداشته باشد.

در مجموع سیستم قضایی امریکا بطور گسترده به موضوعات مختلف رسیده گی میکند. اما آنها در تصمیم گیری مربوط به مسایل مذهبی و اعتقادی با مشکلاتی نیز برمیخورند.

براساس قوانین اسلامی در محاکم امریکایی استناد میشود
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:23 0:00

XS
SM
MD
LG