لینک های دسترسی

اعضای سازمان اگسا باید محاکمه شوند


امروز تظاهراتی با حضور گسترده مردم و اعضای جامعه مدنی در کابل برگزار شد که در ان شرکت کننده گان خواهان محاکمه اعضای احزاب خلق و پرچم در رابطه به کشته شدن پنج هزار تنی گردیدند که اسمای انها اخیر بنشر رسید.

XS
SM
MD
LG