لینک های دسترسی

دفاتر ایالات متحده هنوز مسدود است


نشانه یی از حل اختلافاتی که باعث تعطیل بخشی از دوایر حکومت فدرال ایالات متحده گردیده، تا حال به نظر نمیرسد. در حالیکه امروز، دومین روز تعطیل اکثریت دوایر حکومت فدرال امریکاست، جمهوریخواهان و دموکراتها در کانگرس یک دیگر را و اکثر امریکائیان هردوی آنان را مقصر میدانند

XS
SM
MD
LG