لینک های دسترسی

طالبان پاکستانی: طالبان افغان به ما کمک میکنند


سخنگوی طالبان پاکستانی به روز شنبه اعلام داشت که طالبان افغان آنان را در جنگ علیه حکومت پاکستان، هم از نگاه مالی حمایت میکنند و هم در داخل افغانستان به آنان پناهگاه فراهم میکنند.

XS
SM
MD
LG