لینک های دسترسی

موقف احزاب مختلف کانگرس در مورد مصارف فدرال


با موجودیت چنین مقابله و اختلافات اکنون تهدید آن موجود است این بحرانات سیاسی امریکا را، قبل از اواسط ماه اکتوبر، که ضرب الاجل برای افزایش سطح قرضه حکومت می باشد، عمیقتر سازد.

XS
SM
MD
LG