لینک های دسترسی

نظارت بیشتر ازسیصد هزار ناظراز انتخابات آینده افغانستان


ارشیف
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بیشتر از سه صد هزار ناظر داخلی وخارجی از روند انتخابات سال آینده نظارت خواهد نمود.

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مصاحبه با صدای امریکا گفت:روند ثبت نام ناظرین انتخاباتی چند ماه پیش آغاز گردیده واکنون هم ادامه دارد.

وی افزود :بیش از 80 نهاد داخلی وخارجی نیز دراین کمیسیون ثبت است وتا حال بالاتر از هزار تن از نماینده های این نهادها به شمول رسانه ها در کمیسیون ثبت نام کرده وکارت نظارت اخذ نموده اند .

وی گفت :"در انتخابات گذشته ریاست جمهوری سه صد هزار ناظر ا ز پروسه انتخابات نظارت کردند واما مامیخواهیم تا در انتخابات آینده بیشتر از 300 هزار ناظر داشته باشیم."

در عین حال بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا)میگوید که در انتخابات آینده ریاست جمهوری وشورا های ولایتی تعداد ناظرین آنها نسبت به انتخابات گذشته بیشتر خواهد بود.
ده هزار نظارت کننده برای انتخابات سال آینده

بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان میگوید که برای انتخابات آینده ده هزار ناظر را در 34 ولایت برای نظارت از انتخابات میگمارد .

جانداد سپین غر رییس اجراییوی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان به صدای امریکا گفت:"با تجربه از انتخابات گذشته ما برای نظارت از انتخابات آینده آمادگی خود را از همین اکنون داریم."

وی افزود:در انتخابات سال آینده ده هزار ناظر در سرتا سر کشور خواهند داشت که از جمله 500 تن آن به شمول 150 زن ناظرین دایمی میباشند که مسوولیت آنها در سطح ولسوالی ها وناحیه هاخواهد بود .
.
به گفته آقای سپین غر،9500 ناظر که 40 فیصد آن خانمها میباشد در 34 ولایت کشور حضور خواهند داشت .

اما وی گفت:"در جاییکه امنیت نیست وزندگی ناظرین ما تحت تهدید باشد ویا در محلات که صعب العبور باشند ویا هم ناظرین بی طرف نداشته باشیم در آنجا حضور نخواهیم داشت ."

آقای سپین غر افزود :تلاش بنیاد فیفا اینست تا حضور ناظرین باعث تشویق مردم شودوآنها بدانند که ناظرین وجود دارد وبالای شفافیت انتخابات اعتبار پیدا نمایند وبرای رای دهی بیایند.

نبود کارمندان زن در مراکز رای دهی
اما بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان از نبود کارمندان زن در برخی از مراکز رای دهی ابراز نگرانی نمود وگفت :ممکن نبود کارمندان زن در روز رای دهی باعث گردد تا زنان در مراکز برای رای دهی حاضرنگردند .

آقای سپین غر افزود: در انتخابات گذشته در جاییکه کارمند زن نبود رای دهنده زن نرفت وحتا ناظرین زن هم حاضر نشدند که آنجا بروند ونظارت کنند.

وی خاطر نشان نمود که اگر کارمندان زن در روز انتخابات دربعضی از مراکز رای دهی وجود نداشته باشد بالای مشارکت زنان تاثیر منفی دارد وزنان به آن مراکز برای رای دهی نمیروند.

به گفته وی ،یکی از مشکلاتی که کمیسیون درانتخابات های گذشته داشت، نبود کارمندان زن در برخی از مراکز رای دهی وثبت نام بوده واین کمیسیون باید در بخش جندر یک پالیسی قوی را ایجاد کند وتعداد بیشتر کارمندان زن را استخدام نماید.

قرار معلومات بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان،این بنیاد در انتخابات قبلی به تعداد 7000 ناظر در 34 ولایت کشور به استثنای بعضی از ولسوالی های ناامن داشت .

چندی قبل نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان یان کوبیش در یک نشست خبری گفته بود که در کنترول برگزاری انتخابات وآمادگی های آن مشارکت ناظران داخلی وبین المللی مهم است .

وی گفته بود جامعه جهانی آماده است تا از ناظران داخلی حمایت کند وآنها میتوانند تعداد این ناظران را با شامل ساختن ناظران بین المللی افزایش بدهند .

در انتخابات سال 2004 ریاست جمهوری به تعداد5321 افغان،122شهروند خارجی،55عضو اتحادیه اروپاو249 مهمان ویژه عمدتا از سازمان ملل متحد ودیپلومات های خارجی مستقر در کابل،برروند برگزاری انتخابات نظارت داشتند که این رقم در انتخابات سال 2009 به سه صد هزار تن رسید که از جمله 300 ناظر خارجی از این روند نظارت میکردند.
XS
SM
MD
LG