لینک های دسترسی

مصاحبه با مسعوده کرخی عضو ولسی جرگه


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدور حکمی، یک کمیتۀ امنیتی را به رهبری سترپاسوال محمد ایوب سالنگی به خاطر تأمین تدابیر امنیتی لویه جرگۀ مشورتی توظیف کرده است. انتظار میرود درین لویه جرگه، بر امضای موافقتنامۀ امنیتی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا بحث صورت گیرد. در رابطه با اهمیت و مؤثریت این لویه جرگه، مسعوده کرُخی عضؤ ولسی جرگه با رادیو آشنا صحبت کرد

XS
SM
MD
LG