لینک های دسترسی

تعطیل دوایر دولت فدرال و نگرانی ها روی اقتصاد امریکا


درحالیکه تعطیل دوایر دولتی و بحران سیاسی ایالات متحده داخل هفته دوم میشود، نگرانی ها درمورد این که چگونه این بن بست تصویر ایالات متحده را در سراسر جهان آسیب می رساند ، درحال رشد است.

XS
SM
MD
LG