لینک های دسترسی

مصاحبه با یک فعال حقوق زنان در افغانستان


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رقم خشونت علیه زنان را در طول شش ماه اول سال جاری در مقایسه با عین زمان در سال گذشته، تا بیست فیصد بیشتر ارزیابی نمود. خانم زهرا سپهر، رئیس موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان تحلیل بیشتر این موضوع را در این مصاحبه ارائه داد.

XS
SM
MD
LG