لینک های دسترسی

تلویزیون

کمپاین جهاد من در امریکا


درشهر شناخته شده شیکاگو, برای تفهیم و تشریح معنی اصلی جهاد، شورای روابط اسلامی امریکا اواخر سال 2012 با اقدام بی سابقه ای به کار یک روند تبلیغات زیر نام "جهاد من"آغاز کرد تا معنی اصلی جهاد را معرفی نمایند. در این تبلیغات افراد بطور داوطلبانه شرکت نموده و درک خویش را از جهاد نشان داده اند. احمد رهاب, بنیاد گزار این کمپاین در شهر شیکاگو میگوید با نو آوری ازطریق اعلانات میخواهد سطح آگاهی و درک معنی اصلی جهاد را در سطح اجتماع امریکا بالا ببرد.

XS
SM
MD
LG